MUDr. Darina Muroňová

Praktická lékařka pro dospělé

Informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy
Od října 2016 do 27. ledna 2017 bylo zaznamenáno 37 případů onemocnění legionářskou nemocí u turistů z Velké Británie, Nizozemska, Švédska, Francie, Německa, Dánska, Belgie a Švýcarska, kteří pobývali v Dubaji. Jedna osoba onemocnění podlehla.
Dosud poslední případ onemocnění byl zaznamenán 16.1.2017. Ze tří klinických vzorků od zmíněných pacientů, které byly k dispozici, byl diagnostikován původce – Legionella pneumophila sg 1, ST 616 , který se v Evropě nevyskytuje.
S ohledem na dosavadní pokračující trend, svědčící pro stálou přítomnost rezervoáru nákazy v této lokalitě, informujeme cestovatele do Dubaje o preventivních protiepidemických opatřeních.
Z důvodu šíření původce nákazy vodním aerosolem se proto doporučuje
  • Raději koupání ve vaně místo sprchování
  • Vyvarovat se vodnímu aerosolu ze sprchy, vířivky a dalších vodních atrakcí.
Zejména osoby starší 50 let věku, kuřáci, osoby se sníženou imunitou, které pobývaly v Dubaji a došlo u nich k infekci dýchacích cest (zánět plic, teplota, kašel) v průběhu 2 -10 dnů po návratu do ČR, by měly neprodleně vyhledat lékařskou péči a uvést svůj pobyt v Dubaji. Tyto informace umožní případnou včasnou diagnózu onemocnění a jeho adekvátní antibiotickou léčbu.
Legionářská nemoc se projevuje atypickým zánětem plic, nejčastěji vyvolaným bakterií Legionella pneumophila. Dalším klinickým projevem může být tzv. Pontiacká horečka s mírnějšími respiračními projevy bez zánětu plic. Legionářská nemoc je charakterizována hlavně vysokou horečkou, suchým kašlem a neurologickými obtížemi. Mohou se vyskytnout i zažívací příznaky a průjem. Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 2-10 dnů, výjimečně 19 dnů. Nákaza se šíří zejména vodním aerosolem. Vůči této nákaze jsou více vnímavější muži než-li ženy, osoby starší 50 let a osoby se sníženou imunitou.
Legionářská nemoc se nepřenáší z člověka na člověka, proto neexistuje riziko dalšího šíření nákazy od cestujících z Dubaje do Evropy.
Ordinační a provozní doba
Pondělí 7.30 - 11.30 14.00 - 18.00 (pracující)
Úterý 7.30 - 11.30  
Středa 7.30 - 11.30  
Čtvrtek 7.30 - 11.30  
Pátek 7.30 - 11.30  
 
Příjem do 11.00 hod. (v pondělí do 17.30 hod.)
Odběry krve a moči 7.00 - 8.00 hod.